𝐂ó 𝐭𝐡ể 𝐧𝐡ữ𝐧𝐠 đ𝐢ề𝐮 𝐛ạ𝐧 𝐜𝐡ư𝐚 𝐛𝐢ế𝐭 𝐯ề 𝐒𝐢𝐧𝐠𝐚𝐩𝐨𝐫𝐞 !

𝐂ó 𝐭𝐡ể 𝐧𝐡ữ𝐧𝐠 đ𝐢ề𝐮 𝐛ạ𝐧 𝐜𝐡ư𝐚 𝐛𝐢ế𝐭 𝐯ề 𝐒𝐢𝐧𝐠𝐚𝐩𝐨𝐫𝐞 !

⚡️ Không ăn kẹo cao su ngoài đường, nếu không tuân thủ bạn sẽ bị phạt nặng. ⚡️ Không ăn uống trên tàu điện ngầm (MRT) nếu không bạn sẽ bị phạt. ⚡️ Xuất trình hộ chiếu khi mua sắm hàng hóa và đề nghị nhận lại hóa đơn hoàn thuế (giá...Xem tiếp